Over ons

Ons dorpshuis is eigendom van de stichting dorpshuis de Kei. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 3 personen en is verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw.

Voor de dagelijkse operationele gang van zaken zijn beheerders aangesteld.

Dorpshuis de Kei biedt mogelijkheden voor vrijwilligers, herintreders en stelt zich coöperatief op in de samenwerking binnen het kader van arbeidsintegratie.

Ook in de nabije toekomst kan en zal de Kei daar waar het gaat over de uitvoering van de Gemeentelijke wet maatschappelijke ondersteuning een actieve rol vervullen.

Klik in het menu op Bestuur en Medewerkers voor meer informatie over de mensen die aan de Kei verbonden zijn.