Dorpshuis De Kei

Home

Dorpshuis de Kei is een stichting die wordt beheerd door een bestuur.

De Kei als dorpshuis bestaat vanaf maart 1978. Het is gevestigd in het oude lagere schoolgebouw aan de Lambertusweg. Het doel van de stichting was aanvankelijk het organiseren van activiteiten voor de inwoners van Gemonde. Met name voor bejaarden, jeugd en eigen initiatieven. Deze activiteiten werden georganiseerd door een groot aantal vrijwilligers, er waren zelfs activiteiten commissies.

Na verloop van tijd namen de activiteiten af en tegelijkertijd ook het aanbod van vrijwilligers. Het bestuur besloot toen een enquête te houden of en welke activiteiten gewenst waren. De resultaten hebben het bestuur doen besluiten de activiteiten te stoppen en het dorpshuis beschikbaar te stellen voor maatschappelijke instanties die een betekenis hebben voor de inwoners van Gemonde.

Om dit te realiseren heeft de Kei geïnvesteerd in aan- en verbouw aan het pand. Ook nu zijn er weer plannen om de beschikbaarheid van de ruimten te optimaliseren.

Klik in het menu op Agenda voor een link naar verenigingen en organisaties in het weekoverzicht van vaste activiteiten in de Kei of gebruik de Zoekfunctie.

Bezoek onze Facebook pagina voor de meest actuele nieuwsberichten.

facebook